#Kavita by Mukesh Kumar Rishi Verma

मातु मेरी शारदे

——————-

 

मातु मेरी शारदे… शारदे… शारदे…

अज्ञान मेरो मिटाई दे |

जीवन सफल बनाई दे ||

 

मातु मेरी शारदे… शारदे… शारदे…

वीणा की झंकार दे |

मुझको अपनौ प्यार दे ||

 

मातु मेरी शारदे… शारदे… शारदे…

शब्दों का श्रृंगार दे |

जीवन मेरो संवार दे ||

 

मातु मेरी शारदे… शारदे… शारदे…

 

मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

गॉव रिहावली, डाक तारौली गुर्जर, तहसील फतेहाबाद, आगरा, 283111

Leave a Reply

Your email address will not be published.